۲۸ بهمن ۱۳۹۲
 
مراسم گرامیداشت سه سال پایداری رهبران در حصر جنبش سبز برگزار شد

در این مراسم آقایان یوسفی اشکوری، امیرخسروی، مزروعی و امیرارجمند به بررسی آخرین وضعیت حصر و نحوه پیگیری رفع آن و نیز پیگیری سایر مطالبات تحول خواهان در فضای ایجاد شده پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداختند.

۲۴ بهمن ۱۳۹۲
 
برگزاری مراسم بزرگداشت ۲۵ بهمن، گرامیداشت سه سال پایداری رهبران در حصر جنبش سبز

همزمان با گذشت سه سال از حصر خانگی نامشروع رهبران جنبش سبز مراسمی تحت عنوان “بزرگداشت ۲۵ بهمن، گرامیداشت سه سال پایداری رهبران در حصر جنبش سبز” با حضور حامیان جنبش در شهر پاریس برگزار می گردد.

۳۰ آذر ۱۳۹۲
 
کادِص طی نامه ای به رئیس جمهوری خواستار تجدید نظر در سیاست‌های دولت در قبال سوریه شد

از شما تقاضا داریم تا در ادامه سیاست‌های خارجی مدبرانه خود و استفاده از فرصت کنفرانس آتی صلح در ژنو، همه تلاش خود برای کاهش آلام مردم ستمدیده سوریه را بکار ببندید. از نفوذ خود بر خاندان حاکم بر سوریه برای اقناع آنان جهت گذار مسالمت آمیز به دوره ای انتقالی استفاده کنید تا پس از سه سال جنگ و خشونت، بیش از یکصد هزار تلفات جانی، چندین میلیون آواره و ویرانی بسیاری از زیرساختها، مردم این کشور به آسایش نسبی برسند.