تماس با ما

 

info@kades.org

  One Response to “تماس با ما”

  1. باسلام
    در صورتیکه بیانیه تشکل های سبز در باره کودتای نظامیان در مصر تحت عنوان “بیانیه تحلیلی جمعی از تشکل های سبز در مورد تحولات اخیر مصر” یا چکیده ای از آن را به آلمانی یا به یکی از سایر زبان ها ترجمه کرده اید لطفا برای نشر در سایت تلاکسکالا در اختیار اینجانب قرار دهید.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

( مورد نیاز است )

( مورد نیاز است )